ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРА

ПРАВИЛА ТА УМОВИ SWIPER.SITE -
ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ З ОРГАНІЗАТОРАМИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці Умови визначають загальні умови співпраці між Постачальником послуг та Організаторами, а також
спосіб, у який Постачальник послуг надає Послуги Організаторам в електронному вигляді через
веб-сайту swiper.site (далі - "Веб-сайт" або "Послуга").

2. Веб-сайт управляється Міхалом Бронеком, який здійснює господарську діяльність під назвою SWIFT
MICHAŁ BRONK, внесений до реєстру підприємців Центрального реєстру реєстрації та інформації про господарську діяльність
Послугу надає Міхал Бронек, суб'єкт підприємницької діяльності під назвою SWIFT MICHAŁ BRONK, внесений до реєстру підприємців Центрального реєстру реєстрації та інформації про господарську діяльність, який веде міністр, відповідальний за економіку, за адресою: вул. Торуньська 18Б, лок,
вул. Торуньська 18Б, лок.9, 80-747 Гданськ, NIP 9570664894, REGON 221083555, надалі іменований "Постачальник послуг".

3.Контакт з Постачальником послуг здійснюється за допомогою

a. традиційною поштою за адресою вул. Торунська 18В, лок.9, 80-747 Гданськ;
b. електронною поштою на адресу: kontakt@swiper.com;
c. за телефоном: +48 500 107 111.

У питаннях, не охоплених цими Умовами, застосовуються положення
Умов користування swiper.site (далі також "Умови користування"), доступних на сайті swiper.site, а у випадку swiper.swiper.site застосовуються Умови користування.
розміщених на Сайті, і в разі виникнення суперечностей між положеннями цих Правил та Умовами користування для користувачів, застосовуються ці Правила.
4. У разі будь-якого конфлікту між положеннями цих Умов використання та Умов використання для користувачів, ці Умови використання мають переважну силу.
5. Послуги для організаторів призначені для підприємців, як визначено в статті 43[1] Цивільного кодексу.
Цивільний кодекс.

II. ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни, написані з великої літери, мають значення, надані їм в Умовах та положеннях для користувачів, тоді як терміни
наведені нижче, мають наступні значення:
Обліковий запис/Акаунт Організатора - частина Сайту, виділена Організатору, за допомогою якої Організатор може
здійснювати на Сайті діяльність, передбачену цими Правилами;
Панель - частина Аккаунта Організатора, доступна іншим Користувачам Сервісу, в межах якої Організатор додає і представляє інформацію, пов'язану з
Організатор додає і представляє інформацію, пов'язану з його діяльністю, зокрема
інформацію про Заходи, що проводяться Організатором, а також іншу інформацію, пов'язану з характером діяльності Сервісу
Сервісу;
Організатор - Підприємець у розумінні статті 43[1] Цивільного кодексу, Користувач Сайту, який
вступив у співпрацю з Постачальником послуг відповідно до цих Умов;

Сторони - Постачальник послуг та Організатор спільно, відповідно;
Винагорода - сума, що підлягає сплаті Організатору за співпрацю, передбачену цими Умовами та Регламентом, у розмірі, що становить
Регламентом, у розмірі, що становить відсоток від вартості Квитків, реалізованих Виконавцем; Винагорода - сума, що належить Організатору за співпрацю, передбачену цими Умовами та Регламентом
Організатором; Винагорода - сума, належна Організатору за співпрацю, зазначену в цих Умовах та положеннях
Правилах;
Захід - захід розважального, спортивного, музичного, культурного або іншого характеру,
організований Організатором, інформація про який представлена Організатором в описі такого Заходу на Сайті, а також у Квитку на Заході; Захід - захід розважального, спортивного, музичного, культурного або іншого характеру
Заходу на Сайті, а Квитки на нього пропонуються до продажу і реалізуються Постачальником послуг;
Квиток - документ, що дає право його власнику або вказаній ним особі на участь у Заході
Захід Організатора, що пропонується до продажу і продається Виконавцем, який виступає в разі укладення такого правочину як продавець Квитка; Квиток
угода в якості продавця Квитка;
Договір - договір про співпрацю, укладений в електронному вигляді між Постачальником послуг та Організатором, на
умовах, визначених цим Регламентом;
Договір про надання Послуг - договір, укладений в електронній формі між Постачальником послуг та Організатором,
який охоплює надання Постачальником послуг Організатору Послуг, доступних на Сайті, на принципах
викладених у цих Умовах та Умовах для Користувачів;
Регламент - цей документ.

III. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ
1. Постачальник послуг надає можливість Організаторам розпочати співпрацю з використанням свого
Постачальник послуг надає можливість Організаторам розпочати співпрацю за допомогою свого веб-сайту, в рамках якої Постачальник послуг надає Організатору певну частину веб-сайту
Організатору доступ до Сайту в рамках створеного для Організатора Облікового запису та його окремої загальнодоступної частини - Панелі, а також надає Організатору доступ до
Панель і забезпечує можливість представлення інформації про Заходи, організовані таким Організатором.
Організатор надає в розпорядження Постачальника послуг для продажу визначений останнім пул Квитків, який Організатор
пропонує для продажу і продає, виступаючи при цьому продавцем таких Квитків, зокрема, в рамках свого Веб-сайту
зокрема в рамках Веб-сайту, яким він керує. Організатор має право на наступне
Постачальник послуг має право на винагороду за надання Квитків для продажу в розмірі, що становить
Організатор має право на винагороду від Постачальника послуг за надання Квитків для продажу в розмірі, що становить відсоток від проданих Квитків, узгоджений Сторонами в індивідуальному порядку.

2.Використання Організатором Сайту може відбуватися тільки на умовах і в обсязі
Використання Організатором Сайту може відбуватися тільки за правилами та в обсязі, визначеному цими Умовами та Умовами для Користувачів.
3. початок співпраці з Постачальником послуг вимагає попереднього створення та володіння активним Акаунтом
Організатором на Сайті. Постачальник послуг надає Організаторам можливість створити і підтримувати Акаунт.
Створення Акаунта вимагає від Організатора

a. a. зв'язатися з Постачальником послуг і висловити готовність співпрацювати відповідно до правил
зазначеними в цих Умовах, та надати дані, вказані Постачальником послуг, а також дані, необхідні для відкриття Акаунта.
Постачальником послуг дані, необхідні для початку співпраці;
b. уповноважити Постачальника послуг створити обліковий запис для Організатора та надіслати дані доступу до нього
дані доступу до нього;
c. пройти позитивну верифікацію з боку Постачальника послуг;
d. увійти в Обліковий запис, створений для Організатора Постачальником послуг, за допомогою отриманих даних доступу
за допомогою даних доступу, отриманих від Постачальника послуг, та прийняття
цього Регламенту.

4. Відповідно до пункту (3) вище, Постачальник послуг створює та надає Організатору обліковий запис на Веб-сайті.
Дані доступу до Акаунту надсилаються Організатору електронною поштою на адресу
Організатора, надану Постачальнику послуг. Детальні правила надання послуги Облікового запису регулюються в
розділі IV Регламенту.
5. Постачальник послуг має право перевіряти будь-які дані, надані Організатором, як
до початку співпраці, так і на кожному етапі співпраці, включаючи дані, розміщені Організатором на
Сервісі. Постачальник послуг може поставити співпрацю в залежність від позитивної перевірки, а також від
надання інших даних або інформації, а також надсилання електронною поштою
електронною поштою сканів документів, що підтверджують достовірність даних або інформації, наданих Організатором
Організатором, в тому числі, зокрема, про ведення Організатором господарської діяльності або володіння
певними повноваженнями, в тому числі на організацію або надання певних послуг. У разі
ведення Організатором господарської діяльності або надання послуг за межами Польщі, Постачальник послуг може
вимагати надсилання еквівалентів цих документів мовою походження разом із завіреним перекладом на польську мову.
разом із завіреним перекладом на польську мову.
6. Постачальник послуг має можливість здійснити вищезазначену перевірку Організатора також пізніше, у тому числі під час
пізніше, в тому числі під час тривалості співпраці, або здійснити перевірку, беручи до уваги
критеріїв, відмінних від зазначених вище.
7.Постачальник послуг також залишає за собою право вимагати від Організатора надіслати додаткові
документи, не зазначені вище, або надіслати їх в іншому форматі, або надіслати їх повторно, в будь-який час, в тому числі під час співпраці.
Надіслати в будь-який час, в тому числі після реєстрації Акаунта Організатора.Після виконання останньої з умов, зазначених у підпункті 3 вище, між Організатором та Виконавцем укладається Договір.
8. Угода між Організатором та Виконавцем, предметом якої є взаємне співробітництво Сторін,
відповідно до цього Регламенту.
9. Договір укладається на невизначений термін. Договір може бути розірваний на підставах, зазначених у
п. VII цього Положення. VII цього Регламенту.
10. вступаючи в співпрацю, Організатор заявляє, що дані, надані ним Постачальнику послуг, в тому числі
дані, додані ним безпосередньо до Сервісу, зокрема в рамках Акаунта, Панелі або
опису Заходу, є достовірними, актуальними і не порушують прав третіх осіб.
11. Будь-які дії, спрямовані на налагодження співпраці з Постачальником послуг, а також будь-які дії в рамках такої
співпраці з Постачальником послуг, а також будь-які дії в рамках цієї співпраці та Послуг можуть здійснювати тільки особи, належним чином уповноважені діяти від імені Організатора.
Постачальник послуг має право діяти від імені Організатора. 12.
12. Постачальник послуг може домовитися з Організатором про індивідуальні умови співпраці та надання Послуг або
надання Послуг, відмінні від зазначених у цьому Регламенті.

IV. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ТА ПАНЕЛЬ ОРГАНІЗАТОРА
1.Постачальник послуг надає Організатору доступ до облікового запису Організатора, який Організатор може використовувати на
в рамках Послуги, надавши логін і пароль, надіславши їх на адресу електронної пошти Організатора, надану Організатором Постачальнику послуг.
Організатором Постачальнику послуг. Після першого входу в Акаунт Організатор зобов'язаний
змінити пароль до Акаунту на пароль на свій вибір, беручи до уваги, однак, вимоги до формату пароля, що пред'являються в Сервісі.
Організатор змінює пароль до Акаунта на свій власний, з урахуванням вимог щодо формату цього пароля, представлених на Сервісі. 2.
2.Увійшовши в обліковий запис Організатора, Організатор заявляє, що він ознайомлений зі змістом цього
Регламенту та погоджується з його редакцією, а також заявляє, що добровільно вступає у
використання Акаунта Організатора та Послуг, що надаються на Сайті.
3. У рамках Акаунта Організатору надається доступ до Панелі, яка є частиною Акаунта, в межах якої Організатор
Організатор розміщує комерційну інформацію, що стосується організованих ним Заходів, включаючи, зокрема, їх
зокрема їх опис, відповідно до правил, викладених у цих Правилах та Регламенті. Панель - це публічно
видимою на Веб-сайті як частина Акаунта. Розміщуючи будь-яку інформацію на Панелі, Організатор
усвідомлює, що інформація, яку він/вона додає, буде видимою для Користувачів Сервісу, і погоджується з цим
приймає це.
4. Організатор не може мати більше одного Акаунта організатора. Організатор не повинен
використовувати Акаунти інших Користувачів Сервісу або надавати доступ до використання Акаунта Організатора іншим особам
Акаунтом Організатора, в тому числі розкривати пароль для доступу до Акаунту Організатора. Постачальник послуг не несе відповідальності
за будь-які збитки, понесені Організатором в результаті порушення заборон, зазначених у цьому пункті.
5. Організатор зобов'язаний підтримувати Обліковий запис Організатора на Сайті протягом усього періоду співпраці Сторін.
Обліковий запис видаляється після припинення дії Договору Сторін відповідно до правил, викладених у Регламенті. Разом з
видаленням облікового запису Організатора, про який йдеться в попередньому реченні, доданий контент і
Користувачам послуг контент, доданий і представлений Організатором на Панелі.

V. ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ
1.В рамках співпраці між Сторонами Організатор надає Виконавцю для продажу визначений ним пул Квитків
пул Квитків на Захід, організований Організатором. 2.
2. Постачальник послуг в рамках Веб-сайту від свого імені та за свій рахунок (в якості продавця) здійснює продаж Квитків на Захід, що організовується Організатором.
Постачальник послуг в рамках Веб-сайту від свого імені та за свій рахунок (далі - продавець) здійснює продаж Квитків на Захід, організований Організатором.
3. Постачальник послуг в рамках цієї співпраці може також продавати Квитки або пропонувати їх продаж за допомогою інших каналів, крім Сайту
їх продаж іншими каналами, крім Сайту, в тому числі через третіх осіб.
З метою продажу Квитків Постачальник послуг може також проводити рекламні або маркетингові заходи на свій вибір
рекламні або маркетингові заходи на свій вибір, у тому числі ті, що стосуються його Послуги, Заходу або Організатора. Для того, щоб
усунути будь-які сумніви, Сторони погоджуються, що ніщо в цих Умовах не є зобов'язанням Постачальника послуг
зобов'язання Постачальника послуг робити це, і Постачальник послуг вживає таких заходів на власний розсуд
і в тому обсязі, який він обирає.
4. Для того, щоб розпочати продаж Квитків, Організатор повинен додати інформацію про Захід
на Веб-сайті, використовуючи для цього функціональні можливості, доступні в Панелі. Інформація, таким чином
додана таким чином Організатором інформація буде представлена Користувачам Сайту, а також може бути
може бути представлена в інших місцях, відповідно до подальших положень цих Умов. Додавання такої
інформації є зобов'язанням з боку Організатора організувати Захід відповідно до умов, визначених таким чином
зазначеними умовами, а також поважати Квитки, продані Постачальником послуг в рамках цього Заходу.
Такий Захід повинен бути організований і проведений Організатором своєчасно, з урахуванням його запланованої програми та
чином, з урахуванням запланованої програми та професійно, в тому числі, зокрема, із забезпеченням безпеки його учасників.
забезпеченням безпеки його учасників
5. Для кожного Заходу Організатор створює окремий опис, в рамках якого Організатор зобов'язаний
надати відповідну інформацію, що стосується Заходу, зокрема про характер або категорію Заходу, його
характер або категорію Заходу, місце його проведення, дату, умови участі в Заході, а також іншу інформацію, позначену на Сайті як обов'язкову.
інформацію, позначену на Сайті як обов'язкову. 6.
6. Крім того, Організатор вказує в Панелі кількість Квитків на конкретний Захід, якою Постачальник послуг
зможе розпоряджатися для продажу, а також ціни на ці Квитки. У випадку, якщо Організатор
передбачає різні категорії або типи Квитків, включаючи, наприклад, ті, ціна яких залежить від типу
або типу місць, Виконавець також вказує цю інформацію у своїй Панелі, керуючись з цією метою
Організатор також вказує цю інформацію на своїй Панелі, керуючись для цього інструкціями, що відображаються на Панелі.
7. Інформація про кількість, тип і ціни Квитків, додана Організатором, є обов'язковою для Виконавця
Постачальника послуг в тій мірі, в якій вона є заявою Організатора до Постачальника послуг, що уповноважує останнього
пропонувати до продажу такий пул Квитків.
8. Постачальник послуг пропонує до продажу Квитки за цінами, встановленими Організатором.
9. Постачальник послуг не зобов'язується в ході співпраці Сторін продавати певний пул або максимальну кількість
Квитків.
10.Організатор також зобов'язаний розмістити на Панелі шаблон Квитка або Квитків, які Постачальник послуг
Постачальник послуг повинен надати Користувачам в рамках продажу, який він здійснює.
11. Постачальник послуг може в будь-який час відмовитися від продажу Квитків на Захід Організатора.
12. Організатор зобов'язується викупити всі Квитки, продані Постачальником послуг, і відповідно
Організатор не може самостійно або через інших осіб чи канали пропонувати до продажу ті самі Квитки.
каналами пропонувати до продажу ті самі Квитки, які пропонуються до продажу Постачальником послуг
Постачальник послуг у рамках співпраці Сторін. Однак Постачальник послуг може дозволити Організатору зробити це
Організатору, за умови, що така згода повинна бути попередньою і надана принаймні у
формі електронного листа.
13. Крім того, Організатор може зменшити або збільшити кількість Квитків, доступних для продажу Постачальником послуг.
Постачальником послуг, але тільки після отримання попередньої згоди Постачальника послуг на такі дії
наданої принаймні у формі електронного повідомлення.
Організатор має право відмовити в продажу Квитка тільки в тому випадку, якщо Користувач, який є його власником, не виконує умови участі в Заході.
Користувач не виконує умови участі в Заході, які були визначені Організатором
Організатором і представлені ним в описі Заходу на Сайті в момент Замовлення, що
Користувач замовляє Квиток.

15.Постачальник послуг має право в будь-який час робити зауваження або заперечення щодо інформації, представленої
Організатором на своїй панелі, включаючи, зокрема, інформацію, представлену в описі
Заходу. У такому випадку Організатор зобов'язаний негайно, не пізніше ніж протягом
12 (дванадцяти) годин виправити таку інформацію відповідно до зауважень Постачальника послуг під загрозою
припинення співпраці.
16. Постачальник послуг має право затримати початок процесу продажу квитків до
поки Організатор не виправить або не доповнить інформацію, представлену на Панелі або
безпосередньо в описі конкретного Заходу, або виправить їх відповідно до своїх зауважень, зазначених
зазначеним у пункті вище.
17. У разі необхідності зміни місця, дати, будь-яких умов проведення Заходу або його скасування, Організатор зобов'язаний
його скасування, Організатор зобов'язаний негайно повідомити про це Постачальника послуг - не пізніше
не пізніше наступного календарного дня після виникнення причини такої зміни або
скасування. Інформація, зазначена в попередньому реченні, повинна бути передана Постачальнику послуг у
у вигляді електронного повідомлення на адресу, вказану в п. I Регламенту. I Регламенту. Разом з цією інформацією Організатор
надає Постачальнику послуг іншу необхідну інформацію, в тому числі, зокрема, про нову дату, місце
або правила участі в Заході або причини скасування Заходу. У разі, якщо в результаті
в результаті зміни місця, дати, умов або правил участі в Заході або скасування Заходу Постачальник послуг зазнав збитків - в тому числі
в тому числі, зокрема, через необхідність зміни або розірвання договору з Користувачами, яким він
він продав Квитки на Захід, Постачальник послуг зобов'язаний відшкодувати такі збитки в повному
обсязі.

VI. КОМПЕНСАЦІЯ
1.Організатор має право на винагороду від Постачальника послуг за співпрацю, визначену в цих Умовах.
Регламентом, винагороду в розмірі, що становить відсоток від чистої вартості проданих
Постачальник послуг з продажу квитків на Захід Організатора - відповідно до розділу V цих Правил. V цього Регламенту.
2. У випадку, якщо разом з придбанням Квитка Покупець зобов'язаний також понести інші
витрати, включаючи, наприклад, витрати на комісію платіжного оператора або витрати на доставку Квитка, Сторони
Сторони одностайно погоджуються, що такі витрати не включаються в основу розрахунку Винагороди, а Винагорода розраховується наступним чином
Сторони погоджуються, що ця вартість не включається в основу розрахунку винагороди, а винагорода Організатора базується виключно на вартості самого Квитка, фактично сплаченого Покупцем.
Винагорода Організатора базується виключно на ціні Квитка, фактично сплаченій Покупцем, включаючи будь-які акції або знижки, якими міг скористатися Покупець.
Винагорода базується виключно на ціні самого Квитка, включаючи будь-які акції або знижки, якими скористався Покупець, а також будь-які відмови від договору, здійснені Покупцем. 3.
3. За винятком Винагороди, зазначеної в цьому розділі, Організатор не має права на будь-яку іншу винагороду або відшкодування будь-яких витрат.
Організатор не має права на будь-яку іншу винагороду або відшкодування будь-яких витрат. 4.
4.Сторони здійснюють розрахунок Винагороди Організатора окремо за кожний із Заходів Організатора в порядку, зазначеному в
порядку, зазначеному в наступних пунктах.
5. Сторони зобов'язуються до того, як Постачальник послуг почне продаж Квитків, узгодити відсоткову ставку
яка є основою для розрахунку Винагороди Організатора, зазначеної в підпункті 1.
вище. Якщо Сторони не домовилися про ставку для конкретного Заходу, вважається, що вона є такою,
вважається, що Сторони приймають ставку, яка застосовувалася до більш раннього Заходу в рамках співпраці Сторін
Сторони, за умови, що в рамках співпраці Сторін Виконавець вже продав Квитки на Захід іншого
Захід Організатора.
6. Організатор, виходячи з кількості проданих Квитків, протягом 7 (семи) календарних днів з дати
Заходу (дня, коли відбувся Захід), Організатор випише та передасть Постачальнику послуг рахунок-фактуру з ПДВ
ПДВ, що покриває Винагороду Організатора за Квитки, надані для продажу на його Захід.
7. Винагорода буде збільшена на суму ПДВ, що підлягає сплаті, якщо обов'язок сплати ПДВ випливає з
чинного законодавства.
8. Постачальник послуг погоджується виставити рахунок-фактуру в електронному вигляді. Електронний рахунок-фактура повинен бути
надсилається Постачальнику послуг електронною поштою на адресу, вказану в пункті. I
цих Умов.
9. Постачальник послуг виплачує Винагороду шляхом перерахування на банківський рахунок Організатора, вказаний
в рахунку-фактурі з ПДВ протягом 7 днів з дня проведення Заходу. 10.
10. Винагорода виплачується в момент списання коштів з банківського рахунку Виконавця.
11. Постачальник послуг має право вирахувати із суми Винагороди будь-яку заборгованість, яку він має перед Організатором
дебіторську заборгованість, на яку він має право перед Організатором, без необхідності будь-яких додаткових заяв або дій
заяв або дій.
12. Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які порушення, пов'язані з виплатою
Винагороди з причин, що знаходяться поза його контролем.
13. У випадку, якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо правильності кількості проданих Квитків або Винагороди
або Винагороди, розрахованої на основі цієї кількості, Організатор надсилає Постачальнику послуг свої зауваження щодо розміру Винагороди та вказує на порушення.
Винагороди із зазначенням порушень, не пізніше ніж протягом 7 (семи) днів з моменту їх пред'явлення Організатору.
надання їх Організатору.
14. Постачальник послуг може домовитися з Організатором про окремі правила надання Послуг, а також про визначення та
виплати Винагороди.

VII. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
1. Будь-яка зі Сторін Договору та Договору про надання послуг може розірвати його, надавши
повідомлення за місяць до закінчення календарного місяця, при цьому
розірвання Договору про надання послуг з обслуговування облікового запису на Веб-сайті прирівнюється до розірвання Договору.
Договору.
2. Повідомлення про розірвання повинно бути надіслано Організатором електронною поштою на
на адресу Постачальника послуг, вказану в пп. I. Постачальник послуг надсилає заяву, зазначену в попередньому реченні, на електронну адресу, вказану в попередньому реченні
попередньому реченні на адресу електронної пошти, вказану Організатором в Обліковому записі.
3. У разі припинення дії Договору або розірвання Договору про надання Послуг за відповідним Обліковим записом
Організатор, Постачальник послуг припиняє продаж Квитків на Захід або Заходи Організатора
в день розірвання Договору, а Організатор зобов'язаний викупити всі Квитки
продані до дати розірвання Договору Постачальником послуг, якщо Сторони не домовилися
індивідуально не домовилися про інше.

4. Постачальник послуг має право призупинити надання Послуг, а також негайно розірвати Договір, особливо у випадку виникнення сумнівів щодо правильності або
повноти наданих Організатором даних, невиконання вимог, зазначених у
цих Правилах, а також в інших випадках, в тому числі, зокрема
a. у разі виникнення підозри, що Організатор порушує цей Регламент, положення загального
загальноприйнятого законодавства або принципів доброї моралі,
b. якщо дії або бездіяльність Організатора негативно впливають на добре ім'я Постачальника послуг
або іншим чином завдають шкоди Постачальнику послуг,
c. якщо Постачальник послуг отримує будь-які скарги або зауваження від інших осіб або
c. якщо Постачальник послуг отримає будь-які скарги або зауваження від інших осіб або організацій, в тому числі, зокрема, від Користувачів послуг, щодо дій Організатора.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ДОСТУП ДО ПОСЛУГИ
1. Єдиним джерелом відповідальності Постачальника послуг перед Організатором є цей Регламент та
обов'язкові положення законодавства. 2.
2. Організатор несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку він представляє в Акаунті, Панелі, описі Заходу
описі Заходу та в інших місцях на Сайті, а також за будь-яку інформацію, яку він надає Постачальнику послуг у зв'язку з
будь-яку інформацію, яку він надає Постачальнику послуг у зв'язку з співпрацею, і, зокрема, за повноту і правильність цієї інформації.
3. Організатор несе відповідальність за фінансові збитки, а також упущену вигоду та інші збитки, що виникли у зв'язку з
у зв'язку з наданням Постачальнику послуг недостовірної інформації про Захід і Квитки.

Правила та умови для swiper.site - правила та умови для Організаторів
4. Організатор несе відповідальність за виконання всіх зобов'язань, покладених на нього як на організатора
організатор заходу, в тому числі в разі проведення масового заходу, в першу чергу тих, що випливають із закону, а також несе відповідальність в цьому відношенні
а також відповідальним у цьому відношенні, зокрема, за безпеку учасників Заходу в місці проведення Заходу в місці проведення Заходу в цьому відношенні, зокрема, за безпеку учасників Заходу в
місці проведення Заходу. Постачальник послуг не несе відповідальності за організацію Заходу.
Організатор також несе повну відповідальність за правильність і законність своєї діяльності, в тому числі послуг, які він надає
діяльність Організатора, включаючи послуги, що надаються, кваліфікацію і надійність працівників, партнерів та інших осіб, які надають послуги,
5. Організатор також несе повну відповідальність за правильність і законність своєї діяльності, включаючи надання послуг, кваліфікацію і надійність своїх працівників, співробітників та інших осіб, які надають послуги від його імені або за його рахунок. 6.
6. Організатор несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену порушенням положень цих Правил та Регламенту.
Регламенту.
7. Відповідальність Постачальника послуг перед Організатором обмежена в повному обсязі, дозволеному положеннями загального права.
дозволеними нормами загального права і обмежується сумою в розмірі
половиною вартості останнього рахунку, виставленого Організатором. Постачальник послуг також не несе відповідальності
зокрема перед Організатором за втрачену вигоду.
8. Організатор зобов'язується, що у випадку пред'явлення третіми особами будь-яких
претензії до Постачальника послуг, включаючи, зокрема, будь-яке порушення їхніх прав в результаті
проведення Організатором Заходу, в тому числі за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, а також
а також порушення їх прав у зв'язку з контентом, представленим на Сайті Організатором або
повідомлених Постачальнику послуг, Організатор втручається у справу замість Постачальника послуг, втручається у справу замість Постачальника послуг, втручається у справу замість Постачальника послуг, втручається у справу
втрутитися у справу або, на першу вимогу Постачальника послуг, відшкодувати всі витрати, понесені Постачальником послуг, відшкодувати всі витрати, понесені Постачальником послуг, на першу вимогу Постачальником послуг

9. Постачальник послуг не несе відповідальності за
a. перерви в доступі до Сайту, в тому числі ті, що перешкоджають використанню Акаунта і Панелі
Організатора, викликані необхідністю усунення будь-яких збоїв, тестування апаратного та
програмного забезпечення, необхідністю проведення технічного обслуговування,
b. технічні проблеми, пов'язані з використанням Сайту, що виникли з причин, які не залежать від Постачальника послуг, в тому числі з причин, що не залежать від Постачальника послуг
Постачальника послуг, в тому числі викликані дією непереборної сили або збоями в роботі
мережі Інтернет,
c. недоступність Сайту з причин, що не залежать від Постачальника послуг,
d. збитки, понесені Постачальником послуг через неправильний запис або зчитування
даних або будь-якого контенту,
e. наслідки отримання права користування Сайтом третьою особою
третя особа.

10. Постачальник послуг не несе і не буде нести відповідальності перед Організатором за форс-мажорні обставини,
під якими Сторони розуміють надзвичайні зовнішні події, що не залежать від Постачальника послуг
що унеможливлюють виконання зобов'язань за Договором, які не могли бути
передбачити або запобігти звичайними засобами, навіть при прояві належної обачності, включаючи, зокрема
такі як, зокрема, війна, стихійні лиха, хакерська атака, масові заворушення, загальні страйки, збройні напади
збройні напади, епідемії.

IX. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Контент, опублікований або іншим чином доданий або переданий Постачальнику послуг Організатором,
в тому числі, зокрема, Програма або опис Заходу, може становити твір у розумінні Закону від 4 лютого 1994 року (Dz.
положення Закону від 4 лютого 1994 р. (Законодавчий вісник 1994 р. № 24, поз. 83 з наступними змінами). На момент
розміщення такого контенту на Сайті, іншої передачі контенту Постачальнику послуг або будь-якого
доповнення або публікація, надає Постачальнику послуг безоплатну, невиключну, територіально необмежену і
тимчасову ліцензію на використання цього твору, на його публікацію в соціальних мережах,
додатках, віджетах або інших каналах Постачальника послуг, без обмеження часу та території
а також змінювати, розвивати, використовувати, поширювати, запускати,
копіювати, демонструвати або створювати похідні матеріали на їх основі (далі:
"Ліцензія").
2. Організатор надає Постачальнику послуг Ліцензію в наступних сферах використання:
a. запис твору та його розмноження будь-якою технікою, зокрема, за допомогою світлочутливих засобів
a. запис твору та його розмноження будь-якою технікою, зокрема світлочутливою, магнітною, аудіовізуальною, цифровою (у будь-якій системі та на будь-якому носії),
оптичного, друкарського у будь-якій формі, комп'ютерного запису;
b. використання повністю або частково в мережі Інтернет, у тому числі введення в пам'ять комп'ютера та/або розповсюдження в мережі Інтернет; b.
пам'яті комп'ютера та/або розповсюдження в мультимедійній мережі, в тому числі в мережі Інтернет, мережі мобільного зв'язку та/або доведення до загального відома в цифровій формі
мережі мобільного телефонного зв'язку та/або доведення до загального відома в цифровій формі в необмеженій кількості передач і обсязі
тиражами;
c. використання на веб-сайтах, доменах, соціальних мережах або інших каналах Постачальника послуг
Постачальника послуг;
d. використання в будь-якій формі в рекламних або промоційних цілях;
e. прокат копій та надання копій у тимчасове користування;
f. демонструвати публіці, а також робити їх доступними для публіки таким чином, щоб будь-хто міг
мати до них доступ в індивідуально обраному ними місці і в індивідуально обраний ними час (наприклад, в Інтернеті);
g. маркетинг;
h. перекладати, адаптувати, переставляти або змінювати будь-яким іншим чином;
i. здійснювати та дозволяти третім особам здійснювати розробки, зміни
модифікації.

3. Організатор, додаючи на Сайт або іншим чином надаючи Постачальнику послуг будь-який контент, включаючи
зокрема Акаунт (в тому числі в Панелі), опис Заходу або в іншому місці або іншим чином,
заявляє, що він володіє правами на такий контент, включаючи, але не обмежуючись, авторськими економічними правами, суміжними правами та правами промислової власності, або що він має право на використання такого контенту.
авторськими, суміжними правами та правами промислової власності, або має відповідну ліцензію, що дозволяє йому/їй
використовувати їх у спосіб, що відповідає цим Умовам, і, зокрема, має право
надавати Постачальнику послуг субліцензію зі сферою дії, що відповідає Ліцензії, зазначеній у підрозділі нижче.
4. Організатор - самостійно або за відповідним дозволом - надає Постачальнику послуг на
логотипу своєї діяльності безоплатну, невиключну і необмежену в часі та території ліцензію на його використання.
територіальну ліцензію на його використання для цілей господарської діяльності Постачальника послуг у наступних сферах використання: запис, фіксація та використання логотипу.
наступні сфери використання: запис, розмноження будь-яким способом, введен